Співець Срібної землі
(до 110-річчя від дня народження
Василя Степановича Ґренджі-Донського
1897-1974)
Методико-бібліографічний матеріал

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

23 квітня 2007 року буде широко відзначатися історична та літературна дата в житті нашого краю – 110-річчя від дня народження нашого славного земляка, відомого українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, журналіста та громадського діяча Василя Степановича Ґренджі-Донського.

В історії літературного розвитку Закарпаття Василеві Ґренджі-Донському належить одне з провідних місць, отже, завдання бібліотек – широко популяризувати його твори та літературу про нього.

На допомогу працівникам дитячих бібліотек області в популяризації творчості видатного поета в цьому посібнику вміщено ряд методичних та бібліографічних матеріалів. Тут подається примірна тематика книжкових виставок, список рекомендованої літератури, бібліографічний огляд літератури, а інший матеріал про життя і творчість письменника можна використати в процесі підготовки літературних годин, дитячих ранків, бесід та ін.

Посібник допоможе працівникам бібліотек в організації роботи по відзначенню ювілею поета, а також у щоденній пропаганді творів Василя Степановича Ґренджі-Донського та літератури про нього.

Складний, суперечливий, але багатогранний та значущий в культурі українського народу життєвий і творчий шлях письменника, якого справедливо вважаємо основоположником нової закарпатської літератури.

Василь Степанович Ґренджа-Донський. Він, добре освоївши творчу спадщину своїх попередників – О. Духновича, І. Сільвая та інших, надав слову нового звучання. Багато в чому йому судилося стати першовідкривачем, і це закономірно для справжнього таланту.

Ґренджа-Донський Василь Степанович народився 23 квітня 1897р. в с. Воловому (нині смт. Міжгір’я) на Закарпатті. В селянській родині, де панувала матеріальна нестача, пройшли дитячі та юнацькі роки, але однак не тьм’яніла любов Василя до рідного краю, не гасло прагнення до творчості. Закінчивши початкову церковно-парафіяльну школу, з 12-ти років починає трудове життя, працює помічником учителя-дяка листоношею. Писати почав дуже рано. Його перший вірш появився ще в 1912 році в Будапештській газеті “Неділя”, яка видавалася рідною мовою.

З 1915 року заочно складає іспит за неповну середню школу (горожанську). Восени цього ж року його мобілізують і посилають на східний фронт, де він був поранений. Лікуючись у Будапешті, Василь Ґренджа-Донський складає іспит за два класи торговельної школи, а також займається живописом. Незабаром його знову відправили на фронт. Після війни перебував ще якийсь час у Будапешті та поклик рідної землі не дав майбутньому поетові залишитися довше в Угорщині. Він повернувся з родиною на Закарпаття проживаючи в Ужгороді, працював при новоствореному Підкарпатському Банку. З Будапешта із собою привіз добірку віршів.

Ґренджа-Донський був редактором журналу “Наша Земля” (1927-1928 рр.), який об’єднав навколо себе прогресивних письменників Закарпаття. Після закриття журналу співпрацював з “Просвітою”, збирав усну народну творчість. У періодичній пресі Закарпаття 20-30-х років, зокрема в журналі “Наша Земля”, вміщено цілий ряд фольклорно-етнографічних записів В. Ґренджі-Донського.

За часів буржуазної Чехословаччини побачила світ поетична збірка “Квіти з терням”, яка засвідчила прихід у літературу тогочасної Підкарпатської Русі першого світського автора. Поета високо оцінив культурний діяч Василь Пачковский.

Саме у творчості Ґренджі-Донського вперше соціально загострено прозвучала ідея возз’єднання з Україною. Його творча практика послужила прикладом в освоєнні багатств української мови для Ю. Баршоша-Кум’ятського, О. Маркуша, І. Рознійчука, Л. Дем’яна та багатьох інших.

Його літературна творчість вийшла за рамки Закарпаття і стала надбанням загальноукраїнської культури.

У січні 1935 року Ґренджа-Донський стає членом проводу українського націоналістичного об’єднання, що веде боротьбу за Закарпатську Україну.

У Празі в 1937 році з’явилися записані і впорядковані Ґренджею-Донським “Підкарпатські казки”. В 1943 році книга була перекладена на словацьку мову і видана у Братіславі. Письменник успішно поєднував літературну творчість з активною громадською діяльністю. Редагував журнал “Пчілка”, дописував у журнал “Підкарпатське пчолярство”, брав участь у роботі правописної комісії. До президії цієї комісії він писав, що Закарпаття з великою радістю приймає новий правопис.

На початку 1939 року Ґренджа-Донський редагував у Хусті газету “Нова свобода”, коли того ж року (15 березня) угорські фашисти окупували Закарпаття і його було кинуто до фашистського концтабору с. Крива неподалік від Хуста, потім – Варюлопоша біля Ніредьгази. На початку липня поета звільнили і йому вдалося втекти до Словаччини. Від 1940 року життя Ґренджі-Донського назавжди було пов’язане з Братіславою, де він виконував велику культосвітню роботу, був ініціатором створення періодичного видання “Дружно вперед”, “Дукля”.

У повоєнний період в соціалістичній Чехословаччині склалися несприятливі умови для подальшої творчості письменника: Ґренджі-Донському не могли вибачити виразну національну спрямованість його довоєнної діяльності та літературної творчості, яка ніяк не відповідала канонам “пролетарського інтернаціоналізму”. Його на довгий час відсторонили від літературного процесу. І тільки на початку 60-х років письменник знову одержав можливість друкуватися.

В 1964 році з’явилася у Пряшеві його книга вибраного під назвою “Шляхом терновим”, упорядкована братіславським літературознавцем М. Мольнаром.

В 1963 році Ґренджа-Донський став членом української секції Спілки словацьких письменників, а 1970 р. – отримав звання “Заслужений діяч мистецтв”. За активну діяльність у галузі української літератури президент Чехословацької республіки нагородив В. Ґренджу-Донського орденом “За відбудову”.

Василь Ґренджа-Донський був одним із плідних поетів і прозаїків Закарпаття 20-30-х рр., основоположником української культури в рідному краї, став відомим на Україні. Опубліковані збірки поезій: “Квіти з терням” (1923), “Золоті ключі” (1923), “Шляхом терновим” (1924), “Китиця квіток” (1925), “Тобі, рідний краю” (1936). В 1928 році у Харкові вийшла збірка поезій “Тернові квіти полонини”, де було опубліковано понад 40 віршів автора.

Василь Ґренджа-Донський писав і великі епічні твори. Його поема “Червона скала” друкувалася в дитячому журналі “Пчілка”, в 1938 році видана окремою книжкою. Це був перший великий епічний віршований твір на Закарпатті.

Великий цикл віршів, а також поетичних і прозових творів Василя Ґренджі-Донського вміщено в альманах “Трембіта” (Ужгород, 1926) та “Груні-степам” (Харків, 1930).

Писав оповідання, нариси, казки, фейлетони, гуморески, репортажі, автор трьох повістей і трьох романів.

Окремими виданнями вийшли “Оповідання з Карпатських полонин” (1925), “На зустріч волі” (1928), “Нема набоїв” (Харків, 1928), повісті “Ілько Липей – Карпатський розбійник” (Львів, 1936), “Петро Петрович” (Ужгород, 1937), “Петрик” (1973), романи “Запропащені роки”, “Світанок над горами” і “Сини Верховини” лишилися неопублікованими.

Василь Ґренджа-Донський чи не єдиний, хто активно працював і в драматургії, його перу належить біля 20-ти драматичних творів на історичні, соціально-побутові та народно-фантастичні теми.

Окремо вийшли п’єси для дітей – “Сиротина” (1925), а також інші драматичні твори – “Останній бій” (1930), “Сотня Мочаренка” (1932); п’єса-оперета “Як сади зацвітуть” (1937). У післявоєнні роки письменник створив цілий ряд драматичних поем на сюжети народної міфології: “Скам’янілі серця”, “Русалка” (з життя українського населення Закарпаття і Східної Словаччини), “Золоті ключі Срібної землі”, “Верховина”, “Зруб”, та ін. Остання відзначена премією на конкурсі уповноваженого шкільництва і культури в Братіславі у 1957 році. Драматична легенда “Скам’янілі серця” в 1957 р. відзначена нагородою словацького літературного фронту. Йшла на сценах аматорських театрів у Снині, Братіславі і Празі (1967), а також в югославському м. Вуковарі (1970).

Автор переробив давніше написані віршовані казки: “Манюсіньку”, “Казку про відьму-бусурканю” та інші. Після присвятив внукові чотири віршовані казки: “Пригоди ведмедика Бурмилка”, “Кіт в чоботях”, “Пригоди шибеника Михася”. Твори для дітей часто друкувались у журналі для молоді. Писав і п’єси, сценки та музичні ігри для дітей: „Прогулянка на Місяць”, „Воли та ведмеді” (1928), “Маленький оленик” (1928), „Підкарпатські казки” (1937), „Пригоди зайчика”, віршовані казки (1943), „Байки про козу та вовка”, „Тече потік з бережечка” (1985). Посмертно видано книгу поезій для дітей. На початку 60-х років письменник працював над „Спогадами”, уривки яких друкувалися в пряшівських періодичних виданнях.

Краще з творчого доробку В. Ґренжі-Донського ввійшло до збірки вибраних творів „Шляхом терновим” (Пряшів, 1964 та Київ, 1972), яка підсумовує багаторічну літературну діяльність письменника. Окремими книгами у Пряшеві видано збірку поезій „Місячні груні” (1969), повість про дітей „Петрик” (1973). Василь Ґренджа-Донський вніс великий вклад революційного характеру у розвиток культури в Закарпатті. Все своє життя він плідно працював у галузі освіти і літератури рідного йому народу. Доказом цих слів є творча спадщина письменника, яка включає в себе понад 1000 поезій, 13 поем та віршованих оповідань, 6 повістей, понад 50 оповідань, 36 казок для дітей, 12 п’єсок та сценок, 38 радіосценок.

Василь Ґренджа-Донський був чудовим і висококваліфікованим журналістом, редактором і співробітником таких популярних видань, як „Нова земля”, „Пчілка”, „Русин”, „Неділя”, „Свобода”, „Українське слово”, „Нова свобода”. Його постійно можна було побачити серед просвітян, учнів шкіл і студентів вчительських семінарів, де він читав лекції або просто вів бесіди. За підрахунками його дочки Зірки Ґренжді-Донської, яка по праву вважається найкращим біографом і бібліографом батька, літературний доробок Ґренджі-Донського вже наприкінці 30-х років був немалий. Його поезії належали до кращих надбань закарпатських письменників.

Вершиною художньої прози Василя Ґренджі-Донського є роман „Сини Верховини”, над яким письменник працював в останні роки життя. В романі колоритно змальовано життя на Верховині в останні роки панування Австро-Угорщини та в перші роки після приєднання Закарпаття до Чехословаччини. Перед читачем постає велична панорама життя старої Верховини: побут, звичаї, вірування, національна та релігійна боротьба, пробудження до політичного і культурного життя.

Виступав Василь Ґренджа-Донський також і як поет-перекладач: він переклав ряд поезій словацьких, чеських та угорських поетів. Особливо високої оцінки заслуговує його майстерний переклад поеми Ш. Петефі „Апостол”, здіснений у 1924-1944 роках. Писав він також оповідання і нариси словацькою мовою.

Ще до війни твори Ґренджі-Донського видавалися в Польщі, Угорщині, Канаді, США та інших країнах.

В останні роки життя письменник двічі приїжджав до рідної України, відвідав Ужгород і Київ, зустрічався із земляками, письменниками. Про відвідини до Києва у 1969 році Ґренджа-Донський відгукнувся віршем ,,Золотоверхий Київ”, в якому висловив своє захоплення історичними пам’ятниками цього міста.

Помер Ґренджа-Донський 25 листопада 1974 року і похований на Братіславському Пагорбі Слави.

Одним із перших відгукнувся на смерть Василя Ґренджі-Донського відомий політичний діяч краю 20-30-х років, соратник письменника Августин Штефан. Прослідкувавши головні втіхи в житті Ґренжді- Донського, Августин Штефан із сумом і надією писав: ,,Василь Ґренджа-Донський помер, але його літературний заповіт живе у вільнім світі. У вільній Соборній Україні карпатські українці його не забудуть. Будуть його поминати, спадщину від нього досліджувати. Ґренджа-Донський жив, працював і страждав недаремно”. Ці слова були сказані в 1975 році, коли до проголошення незалежності України залишилось ще біля двох десятків років.

У рідному Закарпатті творчість Василя Ґренджі-Донського дочекалася загального визнання лише після його смерті. В період перебудови і гласності перший однотомник вибраних творів появився в Ужгороді лише у 1991 році заслугою його земляка О. Мишанича. В тому ж році в Ужгороді була урочисто відкрита меморіальна дошка на будинку, де жив і працював Ґренджа-Донський.

12 томів творів Василя Ґренджі-Донського видані у США, тиражем 1 тис. примірників. Це справжнє диво. І „диво” це здійснює одна людина – рідна дочка Ґренджі-Донського – Зірка. Робить це вона, в основному, за свої власні кошти та кошти людей Вашінгтонського відділу Карпатського Союзу.

У вступі до 12 тому Зірка Ґренджа-Донська називає поіменно 40 чоловік, які безкорисно допомагали здійснити її намір. Це видання є майже героїчним вчинком, проявом справжньої любові дочки до свого батька.

12-й том ,,Творів” В. Ґренджі-Донського мав бути завершальним, але, як довідуємось із вступу, на цьому видання не припиняється, бо появляються все нові й нові матеріали, які буде опубліковано в подальших томах.

Зміст 12-того т. розділено на три розділи. В першому подано так званий „додатковий матеріал”, тобто твори, виявлені після виходу у світ томів з відповідними матеріалами. А є їх не мало: 95 поезій, чотири оповідання, 49 публіцистичних статей, три доповіді та 46 статей про автора та рецензії на його твори.

З поезій найцікавішою є поема „Князь Латорець”, написана в 1922 р. Дуже цінним є революційно-патріотичні вірші, опубліковані в пресі 20-х років, в яких автор закликав до визволення України з московських кайданів. У вірші „Наш прапор”, прочитаному на вечорі в Ужгороді 1925 р., закликає український народ згрупуватися під синьо-жовтим прапором.

За прапор наш страдали,

Проливали свою кров,

І тепер ми би віддали

Синьо-жовту хоругов ?!

Не можна без хвилювання читати вірша заповіту, написаного у тячівській в’язниці 21 березня 1939 р. Очікуючи вироку, поет звертався до коханої дружини:

Коли настіє та,

що я вже не живу

Сховай мій тризуб золотий

І шапку січову.

А ось як відгукнувся Василь Ґренджа-Донський на смерть Сталіна 1953 р.

Не нам сьогодні сумувать,

Нема за ким, нема чого,

Носив ягнята вовк зубатий

Нарешті винесли його.

Помер, туди йому й дорога

Плачу не чуть, нізвідкіля...

Хіба ж гукнем за них з порога

„Нехай тобою б’є земля!”

За кров, за сльози, за сваволю

Гукнем за ним от це лишень:

„Нехай земля трясе тобою

Бодай дванадцять раз на день!...”

Незважаючи на постійну зайнятість, Василь Степанович був веселою і життєрадісною людиною. Він був добре обізнаний з народними повір’ями і легендами. Він був незвичайною і неординарною особистістю, часто відхилявся від усталених норм поведінки. Створив собі свій світ, свій стиль власного життя. Хотів жити і працювати і бути корисним за великим рахунком, творити нові цінності, які стали би справді гідним вкладом у скарбницю духовної культури народу під Карпатами. Таким був Василь Ґренджа-Донський – поет, письменник, бунтар, який завжди інтереси народу ставив вище за власні.

„Пам’яті поета В.С. Ґренджі-Донського”
Літературно-музичний вечір

1. Вступне слово керівника дитячого читання „Зробив все, що міг”.

2. Вступ закарпатського письменника – лауреата премії ім. В. С. Ґренджі-Донського.

3. Читання дітьми кращих творів В. С. Ґренджі-Донського.

4. Художня частина.


Бібліографічний огляд

В.С. Ґренджа-Донський – основоположник новітньої української літератури на Закарпатті. Літературна спадщина Василя Ґренджі-Донського дуже велика, ніхто з українських поетів Закарпаття не написав так багато, як Ґренджа-Донський. Початок його творчості припав на 20-ті роки. Він першим підняв голос протесту проти злочинств чеської буржуазії під час окупації Закарпаття.

„Ще тільки що народився,

Ще го не оділи,

А вже йому над колисков

Кайдани дзвеніли”.

„Як загине рідне слово

Погине країна,

В тюрмі родивсь, в тюрмі загине,

Бездольна дитина!”

З цією високогромадянською поезією читач познайомиться в найбільш повному виданні, що надруковане в Україні:

В. С. Ґренджа-Донський. Твори. – Ужгород: Карпати, 1991. – 605 с.

В. Ґренджа-Донський був одним із провідних діячів національного відродження Карпатської України і віддав себе боротьбі за піднесення національної свідомості свого народу.

„Карпатська Україно, рідна,

Найкраща квітко ти моя,

Я вірю: будеш ти свобідна

І будем разом – ти і я”.

Ці рядки письменника взяті з книги „Моя Карпатська Україно”:

Поетична антологія. – Ужгород: Бокор, 1992. – 210 с.

Воістину гідне подвигу подвижницьке життя доньки визначного сина Карпат – В. С. Ґренджі-Донського – Зірки. Завдяки ї старанням в США при підтримці Карпатського союзу (відділ у Вашингтоні) з 1981 року почали виходити „Твори Василя Ґренджі-Донського академічного 12-томного зібрання”. Вийшли вже всі томи.

Т. 1. Шляхом терновим: Поезії, 1981. – 456 с.

У перший том творів входить 9 збірок поезії це - ,,Квіти з терном”, ,,Золоті ключі”, ,,Шляхом терновим”, ,,Тернові квіти полонини”, ,,Пісні зелених гір”, ,,Тобі, рідний краю”, ,,У тюрмі”, ,,На еміграції”.

Т. 2. Поеми, 1982. – 278 с.

Т. 3. Твори для дітей і молоді, 1983. – 687 с.

Твори для дітей і молоді, ,,Китиця квітів”. Поет завжди глибоко цікавився долею та вихованням української молоді. Вже в 1925 році появилася окремо його збірка поезій для дітей під назвою ,,Китиця квіток”. В цих поезіях він старався прищепити дітям любов до рідного імені і слова, до рідного краю і його природи. Ці вірші написані в дусі народних пісень і багато з них увійшли до шкільних читанок і став їх співати народ. Вони приваблювали своєю мудрістю, безпосередністю та милозвучністю.

Т. 5. Повісті, 1985. – 280 с.

В п’ятому томі Василя Ґренджі-Донського вміщено ряд цікавих повістей. Це такі, як: ,,Арсенал Ілька Липея”, ,,Петро Петрович”, та ін. Автор викриває в цих повістях порядки на Закарпатті, висміяв жандармерію і підкреслив її неспроможність дати собі раду з Липеєм – типовим представником Закарпаття.

Т. 6. Історичний автобіографічний роман, 1986. – 400 с.

Цей історико-автобіографічний роман – ,,Сини Верховини” – присвячений Юліану Гутнику.

Т. 7. Оповідання і переклади, 1986. – 430 с.

Т. 8. Щастя і горе Карпатської України, 1987. – 487 с.

Це щоденник подій 1939 року на Закарпатті, свідком яких був автор.

Т. 9. Спогади, 1988. – 578 с.

Це дуже цікавий том. У ньому крім спогадів і листів, вміщено сотні родинних фотографій, копій різних матеріалів, грамот, малюнки самого письменника.

Т. 10. Публіцистика, 1989. – 502 с.

Т. 11. Похорон поета. Огляд творчості, 1990. – 596 с.

Т. 12. Додаткові твори. Бібліографія, 1992. – 562 с.

В першій частині цього тому зібрано твори поета, які з різних причин не попали в попередні томи. Знайдено ще кілька статей, які вважаються першими спробами публіцистичної творчості Василя Ґренджі-Донського. Також одержали чи не першу поему поета ,,Князь Латорець”, яка появилась друком вже в грудні 1922 року, п’єсу „Сиротина”, опубліковану в 1925 році, яка вважається першою спробою драматичної творчості, ранні поезії поета. Знайдено й кілька мелодій на слова поета, написаних різними композиторами.

В згаданому томі подано обширну бібліографію творів Василя Ґренджі-Донського та бібліографію літератури про нього.

„Співець Срібної землі”
Книжкова виставка

Це наш народ і наша Україна
Навіки – вічна і свята...

1. Василь Ґренджа-Донський і Карпатська Україна

Ґренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України. Щоденник// Закарпат. правда. – 1992. – 18 березня.

Хланта І.В. Літературне Закарпаття у ХХ столітті: Бібліографічний покажчик. – Ужгород: Закарпаття, 1995.

Муншика М. Гіркий хліб письменника – емігранта. Дивослово. – 1995. – №8. – 710 с.

Ґренджа-Донська, З. „Ми є лишень короткі епізоди...”: Життя і творчість В. Ґренджі-Донського .– Ужгород: Срібна земля, 1993. – 82 с.

Ребрик І. Гіркі уроки історії // Закар. правда. – 1992. – 18 березня.

Щастя і горе Карпатської України // Зібрання творів Т. 8.: Щоденник. – 487 с.

2. Верховина – рідний краю

Вегещ М. Моє минуле – відкрита книжка // Молодь Закарпаття. – 1994. – 26 листопада. – с. 4. /Василь Ґренджа-Донський/

Вірші:

1. Верховино, мати. // Карпатська замана. – К., 1989. – с. 13.

2. Верховина. // На Верховині, Ужгород., 1984.– с. 33.

3. Ой, люблю я полонину. // Ґренджа-Донський В.С. Твори. – Ужгород, 1991. – с. 166.

4. О гори рідні, ох люблю я вас / Ґренджа-Донський В.С. Твори. – Ужгород, 1991. – с. 160.

5. Тобі, рідний краю. // Моя Карпатська Україно. – Ужгород, 1992. – с. 41.

6. Люби свій рідний край! // Ґренджа-Донський В.С. Твори. – Ужгород., 1991. – с. 141.

3. Уклін тобі, поете!

Нитка В. Пам’яті В. Ґренджі-Донського. // Новини Закарпаття. – 1992. – 22 квітня.

,,Уклін тобі, поете”. // Закарпатська правда, 1992. – 25 квітня.

Ференц Н. Зробив усе, що міг. // Вісті Ужгород., 1992. – 23 квітня.

Вегеш М. Учень Тараса Шевченка. // Закарпат. правда. – 1991. – 24 жовтня.

Фединишинець В. Здивований Велет. // Закарпатська правда. – 1991. – 22 березня.


Тематика книжкових виставок

1. Уклін тобі, поете

2. Син Срібної землі

3. Гіркий хліб письменника – емігранта

4. В.С. Ґренджа-Донський у спогадах друзів

5. Моє минуле – відкрита книга

6. Пам’яті В.С. Ґренджі-Донського

7. Зробив все, що міг

8. Верховинський пророк

9. В.С. Ґренджа-Донський розповідає

10. Учень Тараса Шевченка

11. ,,Ми є лишень короткі епізоди...”

12. Голос землі і долі

13. Твоїм ім’ям на тебе я молюся

14. В.С. Ґренджа-Донський – основоположник новітньої української літератури на Закарпатті


Основні видання творів В.С. Ґренджі-Донського

1. Ґренджа-Донський В.С. Зібрання творів.: В 12-ти Т. / Зібрала і впорядкувала Зірка Ґренджа-Донська. – Вашінгтон: Карпатський Союз, 1981-1992.

2. Ґренджа-Донський В. Твори у 2-х томах. Том 2. Сини Верховини /Упорядкування та підготовка текстів З. Ґренджі-Донської. – Ужгород: Карпати, 2004. – 464 с.: іл..

3. Ґренджа-Донський В.С. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади /Упорядкування та примітки Д.М. Федаки. – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2002. – 516 с., іл.

4. Ґренджа-Донський В.С. Я теж українець: Публіцистика. /Упорядкування, передмова, підготовка текстів, пояснення слів і виразів та примітки В.І. Ільницького. – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2003. – 520 с., іл.

Т.1 Шляхом терновим.: Поезії /1923-1974/ – 456 с.

Т.2 „–”

Т.3 Твори для дітей і молоді.: Поезії. – 677 с.

Т.4 „–”

Т.5 Повісті / Ілько Липей; Петро Петрович/. – 280 с.

Т.6 Сини Верховини: Історичний роман. – 392 с.

Т.7 Оповідання. Переклади. – 430 с.

Т.8 Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. – 487 с.

Т.9 Публіцистика. – 502 с.

Т.10 Спогади. Листи. – 518 с.

Т.11 Похорон поета. Огляд творчості поета. – 596 с.

Т.12 Додаткові твори. / Поезія; поезія для дітей; проза, публіцистика, спогади, доповіді. Література про життя і творчість поета. Бібліографія. Додатки. – 562 с.


Література про життя і творчість В.С. Ґренджі-Донського

1. Бідзіля Ю. Знає Тиса, знають люди // Новини Закарпаття. – 1992. – 22 лютого.

2. Вегеш М. Василь Ґренджа-Донський у спогадах друзів // Вісті Ужгородщини. – 1994. – 26 листопада.

3. Вегеш М. Моє минуле – відкрита книжка // Молодь Закарпаття. – реформа. – 1994. – 26 листопада.

4. Вегеш М. Учень Тараса Шевченка // Закарпатська правда. – 1991. – 24 жовтня.

5. Вереш М. Співець Срібної землі // Закарпатська правда. – 1994. – 22 листопада.

6. Вигодованець Н. ,,Поетом можеш ти не бути, громадянином – щонайперше...” // Закарпатська правда. – 1991. – 25 грудня.

7. Ґренджа-Донська З. Моя праця над виданнями творів Василя Ґренджі-Донського // Карпатська Україна. – 1993. – 4 березня.

8. Ґренджа-Донська З. 12-титомник Василя Ґренджі-Донського // Новини Закарпаття. – 1992. – 14 листопада.

9. Ґренджа-Донський В. Свідок минулого // Закарпатська правда. – 1991. – 13 вересня.

10. Густі В. Для вчителів – словесників // Ділове Закарпаття. – 1993. – №2. – с. 3.

11. Зимомря М. Орли літають над горами // Новини Закарпаття. – 1992. – 25 червня.

12. Зейкан Ю., Густі В. Під сонцем поезії для всіх є місце // Закарпатська правда. – 1991. – 16 березня.

13. Клевець В. ,,Це ж моє, рідне!...” // Карпатська Україна. – 1993. – 11 листопада.

14. Красняник М. Верховинський пророк // Новини Закарпаття. – 1992. – 22 квітня.

15. Лауреати премії ім. Ґренджі-Донського: Красняник М., Вегеш. М., Анталовський, Пагиря В., Селянський Я., Малета В. І., Клевець В., Туряниця В. // Новини Закарпаття. – 1996. – 1 листопада.

16. Мушинка М. Гіркий хліб письменника – емігранта // Дивослово. – 1995. – №8. – с. 7-10.

17. Мишанич О. Немов жаринка під попелом // Д4-199. – №23. – с. 4-5

18. Нитка В. Пам’яті В. Ґренджі-Донського // Новини Закарпаття. – 1992. – 25 квітня.

19. Пагиря В. В. Ґренджа-Донський // Карпатський край. – 1991. – №35. – с. 12.

20. Пагиря В. Вийшов 12-й том ,,творів” // Закарпатська правда. – 1992. – 22 серпня.

21. Пачовський В. Переднє слово // Закарпатська правда. – 1993. – 30 січня.

22. Повернути голоси народу // Карпатський край. – 1992. – №38. – с. 30.

23. Попов О. ,,О, Ужгороде мій коханий!” // Новини Закарпаття. – 1991. – 3 вересня.

24. Ребрик І. Гіркі уроки історії // Закарпатська правда. – 1992. – 18 березня.

25. Регекі М. В. Ґренджа-Донський розповідає... // Закарпатська правда. – 1991. – 30 жовтня.

26. ,,Уклін тобі, поете” // Закарпатська правда. – 1992. – 25 квітня.

27. Ференц Н. Запізніла квітка // Закарпатська правда. – 1992. – 7 липня.

28. Ференц Н. Син Срібної землі // Закарпатська правда. – 1992. – 23 квітня.

29. Ференц Н. Зробив усе, що міг // Вісті Ужгородщини. – 1992. – 23 квітня.

30. Фединишинець В. Здивований Вeлет // Закарпатська правда. – 1991. – 3 вересня.

31. Ґренджа-Донський Василь Степанович (1897-1974) // Г. Павленко Діячі історії, науки і культури Закарпаття: малий енциклопедичний словник. – Ужгород: Патент, 1997. – с. 34-35

32. Гаврош О. Гренджі: Закарпатські династії // Новини Закарпаття. – 2001. – 17 лютого. – с. 12.

33. Ґренджа-Донський В.С. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади / Упоряд. Федяка Д.М. – Ужгород: ВАТ Вид-во ,,Закарпаття”, 2002. – 516 с.

34. Божук Г. Василь Ґренджа-Донський і молодь // Срібна земля. – 2002. – 27 квітня. – с. 14.

35. Рекіта-Пазуханич Т. Шляхом терновим до України (Українська література рідного краю В. Ґренджа-Донський) // Укр. мова і література в школі. – 2002. – №4. – с. 54.

36. Сюсько М. Василь Степанович Ґренджа-Донський: 110-річчя від дня народження письменника, громад. діяча (1897-1974) // Календар знаменних і пам’ятних дат на 2007 р. – с. 205-210.

37. ,,Тобі рідний краю...”: Матеріали до сценарію літературно-музичного вечора до 105-ої річниці з дня народження В. Ґренджі-Донського // Календар краєзнавчих і пам’ятних дат на 2002 р. – с. 99-101.

38. Річниця Василя Ґренджі-Донського // Срібна земля. – 2003. – 26 квітня. – с. 3.

39. Ґренджа-Донський В.С. Я теж українець: Публіцистика/ Упоряд., передм., пояснення слів Ільницького В.І. – Ужгород: ВАТ Вид-во Закарпаття, 2003. – 520 с.

40. Бариан В. Співець рідних Карпат [В. Ґренджа-Донський] // Новини Закарпаття. – 2004. – 11 грудня. – с. 6.

41. Ґренджа-Донський В. Твори. У 2 т. / Упоряд. Зірки Ґренджі-Донської. – Ужгород: Карпати, 2004. –

Т. І: Шляхом терновим. – 608 с.

Т. ІІ: Сини Верховини. – 464 с.

42. Шкільна серія. Випуск 1 /Г. Рекіта-Пазуханич: З досвіду вивчення творчості В. Ґренджі-Донського в загальноосвітній школі. – Ужгород: Карпати–Ґражда, 1997. – 79 с., іл.


Вірші В.С. Ґренджі-Донського

„ДО ПОБАЧЕННЯ”
Прощай, ти наша рідна школо,
вакації приходять,
нас не задержить вже нічого;
думки на мандри зводять.
Ми будем в легені втягати
лише повітря чисте,
нас буде вітрик цілувати
і сонце променисте.

Прогулянки в ліси, у гори,
чи будень, чи неділя,
пізнати ріднії простори –
це в нас бажання, мрія.

Ми літо матимем прекрасне,
вже план ми розробили,
вода, повітря й сонце ясне
дадуть здоров’я, сили.

Ми будемо в росі бродити,
на сонці вигріватись,
у казанах обід варити,
в потоках умиватись.

У праці будемо на полі,
здамо її готову,
то ж до побачення у школі
у вересні і знову.
–1959–

„ВЕСЕЛО ДО ШКОЛИ”
Літо промайнуло,
підемо до школи,
весело, утішно, радо,
як іще ніколи!
А ми за подяку
будем добре вчитись,
в школі, дома і на людях
гідно поводитись.

„ПІСНЯ МОЛОДІ”
Вперед, до щастя Батьківщини,
до книг, до знань, до гір і вод!
Не боїмося хуртовини,
у нас немає перешкод!
З нас будуть згодом інженери,
учителі або митці,
творці станків, або пілоти
й землі родючої знавці.
Над нами сонце й ясні зорі,
до щастя нам відкритий шлях,
в нас почини й думки бадьорі,
весела пісня на устах.
–1960–

„ВІТАЙ, ШКОЛО!”
Школо наша, школо рідна,
Будь здорова ти і ми!
Ми вертаємось до тебе
Й далі чемними дітьми
Ми були весь час веселі,
І бадьорі і раді,
Що на сонці загоряєм,
Що купаємся в воді.

На вакаціях гуляли,
Де повітря, де роса,
Тішилися рідним горам –
Наші гори – то ж краса!

Відпочили ми всі добре,
Провели прекрасно час,
Та пора вже до навчання,
Школа знов вітає нас!

Там, де є гірське повітря,
Там, де сонце і вода,
Там вакації пробула
Пряшівщина молода.
–1967–

„НОВИЙ РІК”
Милі юнаки! Вже час
рік новий вітати,
хай він буде для всіх нас
на добро багатий.
Хай нам успіх принесе,
мов багата ловля,
а головнe – й то на все –
щастя і здоров’я.
І у те мале віконце
хай засвітить сонце,
сонце радости, свободи
на усі народи.
–1964–

„ПЕРШОКЛЯСНИЧКА”
В першу клясу поступила
дівчинка мала,
що не вміла ще гаразд
написати „А”.
А лічити знала лиш
на руці до „5”,
і гляділа все кудись
дошку обминать.

Другі діти вміли вже
написати „Б”,
ця лиш олівець гризе,
голову скубе.

„Дівчинко, ти не журись,
будеш знати те,
приглядайсь і учись,
легко все піде...”
Так минали довгі дні,
плив осінній час,
в лавці звикли вже й малі, –
все іде гаразд!
–1964–З М І С Т

1. Життєвий і творчий шлях В.С. Ґренджі-Донського.

2. Тематика книжкових виставок.

3. Літературно-музичний вечір „Пам’яті поета В.С. Ґренджі-Донського”.

4. Бібліографічний огляд літератури на тему: „В. Ґренджа-Донський – основоположник новітньої української літератури на Закарпатті”.

5. Книжкова виставка: „Співець Срібної землі”.

6.Література про життя і творчість В.С. Ґренджі-Донського.

7. Основні видання творів В.С. Ґренджі-Донського.

8. Додаток: із поезії В.С. Ґренджі-Донського для дітей.